Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 130
Năm 2022 : 2.357
Tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Ngày 18/6/2020 Đại diện nhà trường và cá nhân tham gia Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-20251/ Cô: Đào Thị Tuyết Trinh - Hiệu trưởng2/ Cô Thị Xà Phon - GV, Chủ tịch công đoàn3/ Cô Lê Thị Phượng - GV, Tổ trưởng chuyên môn4/ Cô Thị Mỹ Xuyên - GV, Tổ trưởng chuyên môn